L45 Sif

Sjægt 21 fod.

Påbegyndt af produktionsskolen "Marienlyst" i Skive

Nuværende ejer er Hjarbæk Sjægtelaug

 

"Sif" er en kopi af fursjægten "Lilly" og blev påbegyndt af produktionsskolen "Marienlyst" i Skive. Halvfærdig blev den overdraget til Houlkjærskolen i Viborg, hvor et projekt skulle forsøge at færdiggøre sjægten.

Efter i et par år at have stået ubeskyttet udendørs, blev den ved sjægtelaugets mellemkomst bragt under tag.

Ny ejer blev Ungdomsskolen Taarupgaard, der fik sjægten bygget færdig i 1996. Her gjorde den i flere år god fyldest for skolens sejladshold. Ved ungdomsskolens ophør i 2005 lykkedes det sjægtelauget at erhverve sjægten.

"Sif" er nu Hjarbæk Sjægtelaug’s skoleskib. Skiftende besætninger er gennem årene blevet introduceret til sjægtesejladsens mysterier, - og det så grundigt at flere har anskaffet egen sjægt eller er blevet fast gast hos andre.

1. maj 2022 blev der indgået en brugsaftale på "Sif", med den nystiftede Forening "Hjarbæk Fjord UngdomsSjægtelaug" (HFUS). Du kan downloade brugsaftalen her nedenfor.