HUSK forårsmødet i sjægtelauget lørdag den 9. marts kl. 14.00 i Løgstrup Sognegård. Meget gerne tilmelding senest torsdag den 7. marts til Knud eller til Lillan. 

Og øvrige aktuelle (og uaktuelle) nyheder finder man forsat ved at benytte knappen herunder!

Aktuelt, - klik her

Sjægtelauget

Alt om hvad der aktuelt rører sig i lauget: Om organisationen, forårsmødet, "Ankertovskrogen" og andre udgivelser samt om sjægtene.

Sjægtelauget

Historien

Christian Nielsens opmålinger af sjægtene. Om fiskeriet, snurrevoddet, kapsejladserne og lidt om tiden før....

Historien

VM i Sjægtesejlads

For 42. gang var Hjarbæk Havn og Stejlepladsen udgangspunktet for VM-sejladserne, de fandt sted weekenden uge 33/34.

VM 2018

Sjægtene

Læs om sjægtene i lauget, historierne om de enkelte fartøjer og folkene der sejler dem .... 

Sjægtene