Bliv medlem af Hjarbæk Sjægtelaug


Som udgangspunkt kan ikke-medlemmer deltage i alle sjægtelaugets aktiviteter, - så vil du bare med "på prøve" er det nemmeste at møde op en tirsdag aften på havnen i sejlsæsonnen og lave de nødvendige aftaler.

Ønsker du at støtte vores arbejde med Limfjordssjægtene kan du blive medlem af lauget ved at kontakte Kasserer Birthe Nørskov på tlf. 2360 6075  - email: bign@hotmail.com

Birthe kan også her træffes på havnen på tirsdage ved kapsejladsen. .

Som medlem har du også mulighed for at stemme til vores generalforsamling (som vi kalder forårsmødet) - samt du kan stille op til bestyrelsen.

Kontingentperioden går fra 1. april til 31. marts.

1.  Almindeligt medlemsskab for sejlende/aktive medlemmer pr. år kr. 300,00.

2. Ungdomsmedlemsskab for unge under 15 år pr. år kr. 200,00.

3. Støttemedlemskab uden stemmeret pr. år kr. 100,00.

Sjægtelaugets organisering

Hjarbæk Sjægtelaug opstod engang i 70erne og har siden -  gennem årene - udviklet sig til at fungere efter nogle solide og nagelfaste retningslinier, der redegøres for i den historiske "Laugsskraa" , der kan downloades til styrbord.

Da behovet for at fremstå og fungere som et dynamisk foretagende er der med udgangspunkt i laugsskråens ånd udformet et sæt tidssvarende vedtægter, som blev vedtaget på et ekstraordinært forårsmøde (generalforsamling) den 13. november 2021. Disse kan ligeledes downloades til styrbord.

Bestyrelsen er sammensat af følgende medlemmer:

  • Kurt Oddershede, formand
  • Bjarne Vagner, næstformand
  • Birthe Nørskov, kasserer
  • Ole Levring
  • Leif Tipsmark

Som revisor er valgt Erik Valum Jensen.

Fortroligheds- og persondatapolitik


Som medlem af Hjarbæk Sjægtelaug benyttes MobilePay til betaling for medlemsskabet. Hertil er oprettet et særskilt nummer til formålet og som oplyses af kassereren ved tilmelding.

Medlemsregistret er herefter oversigten over indbetalingerne. Ved tilmelding kan man ved oplysning af emailadresse blive tilknyttet en fælles emailgruppe hostet af Internet123 til deling af interne meddelelser. Deltager man i laugets aktiviteter uden at være medlem, kan man blive tilknyttet fællesmail ved henvendelse til webmaster/mailadministrator.

Sjægtelaugets medlemsregister indeholder ikke yderligere oplysninger om personer overhovedet.

Måske modtager du vore nyhedsmails, som normalt udkommer i forbindelse med afvikling af VM i Sjægtesejlads i august måned samt indkaldelse til forårsmøde etc. Tilmelding til nyhedsbrev foregår via Sjægtelaugets hjemmeside, som hostes af MONO.NET.

Ligeledes modtager Sjægtelauget årligt oplysninger i form af navn, telefonnummer og emailadresse i forbindelse med tilmeldinger til deltagelse i VM i Sjægtesejlads og fest i den anledning. For udsendelse af nyhedsmail med resultatlister og næste års invitationer indlæses alle emailadresser i adressekartoteket på sjægtelaugets Gmail-konto. 

VM-tilmeldingerne i form af emails indeholdende navn, telefonnummer og emailadresse gemmes i et år på sjægtelaugets Gmail-konto  indtil der næste år udsendes invitation, - hvorefter de slettes når modtagerne anmoder herom ved henvendelse webmaster på info@sjaegt.dk 

Vi benytter kun din emailadresse til at sende dig meddelelser og informationer, der er relevante i forhold til sjægtelaugets aktiviteter og arangementer. Husk på, at du kan altid efterfølgende framelde dig nyhedsmails ved at sende en anmodning herom som beskrevet nederst i de mails du modtager fra Sjægtelauget. Herved slettes din emailadresse.

Emailadresser opbevares kun på servere, der hoster ovennævnte hjemmeside og mailhotel.

Vi indsamler ikke oplysninger om brugerne af hjemmesiden og modtagerne af emails og vi opbevarer ikke oplysninger om dig, der kan sammenkædes med din emailadresse, - ligesom vi aldrig kunne drømme om at videregive din emailadresse til andre.

Der kan forekomme personer på billeder på hjemmesiden i forbindelse med sjægterelaterede aktiviteter. Har du behov for hjælp til at framelde dig nyhedsbrev eller skulle du støde på et billede af dig, du ikke ønsker vist, kan du henvende dig til webmaster på info@sjaegt.dk og det vil omgående blive slettet. 

Det samme gælder Sjægtelaugets FaceBook side. Skulle der trods alle gode hensigter forekomme uheldige indlæg her, vil disse omgående blive slettet ved henvendelse til webmaster på info@sjaegt.dk.

Aktive i Sjægtelauget anvender en fælles emailgruppeadresse til deling af interne meddelelser. Denne er oprettet som en såkaldt "alias" adresse, så øvrige modtageradresser skjules ved modtagelse af meddelelse. Oprettelse som bruger, adresseændring og afmelding  kan foretages ved henvendelse til webmaster på info@sjaegt.dk.

Bestyrelsesmedlemmer kan i forbindelse med deres tegningsret for lauget blive bedt om at oplyse personnumre. Disse opbevares af laugskoordinatoren så længe dette er nødvendigt og når formålet hermed ophører slettes disse igen. 

Mvh Hjarbæk Sjægtelaug