L92 Tordenskjold

Sjægt 17 fod.

Bygget i Rønbjerg af Per Hansen 

Nuværende ejere er:

  Knud Andersen og Robyn Sands

Tordenskjold er bygget på det socialpædagogiske opholdssted Løgstedhus af Per Hansen, Rønbjerg - Per fortæller her om sjægtens tilblivelse.

På Løgstedhus, som var et opholdssted for samspilsramte unge mellem 16 og 21 år, havde vi forskellige aktiviteter, bl.a. byggede, restaurere og sejlede vi med både.

Tordenskjold blev bygget fra 1996 til 1999. Modellen er baseret på en opmåling af Ole Utoft i Hjarbæk, der på et tidspunkt var på Marienlyst i Skive. Forlægget er et vrag der lå på bådepladsen i Skive, beklædt med glasfiber. Tegningen blev publiceret i sjægtelaugets blad Ankertovskrogen. Ole Utoft fortæller i juli 20189 at han ikke anede at Per Hansen havde kopieret hans tegning fra bladet. Han opdager det først, da Per med sjægten på trailer bag bilen, kører ind i Hjarbæk - på vej til Sjægte VM. Her møder Ole på Hjarbækvej. Ole fortæller at Per gjorde holdt og medens han peger bagud siger han: "Kan du kende den ?". Paf var Ole og ganske stolt !

Forskellige træk tyder på at det er A.P. Andersen der har bygget den omkring 1915. Senere fik jeg lejlighed til, sammen med Limfjordsmuseet, at rydde hans gamle værksted, der lå mange skabeloner. Ved at sammenligne med de skabeloner jeg havde lavet til Tordenskjold, fandt vi et sæt som var næsten identiske med mine.

Træet til bygningen, lærk og eg, blev indkøbt i Dronninglund storskov, hvor der er et savværk, som har specialiseret sig i at opskære træ til bådebygning. Lærketræet lå som planker stablet som de stammer de var savet ud af. Egetræet fandt vi ved at medbringe skabeloner, som vi kunne prøve på de mange krumme planker der lå på stedet.

På Løgstedhus gik vi i gang, og byggede efter traditionelt nordisk tradition. Da vi var ved at være færdig, bestilte vi sejl ved sejlmager Joe i Skagen. RIgtegningen havde jeg selv lavet, da vraget i Skive var uden rig, men vi kunne se hvor mastesporet var. Tov til riggen blev bestilt ved Nordsalling rebslåeri. Rorbeslag blev lavet på Marienlyst produktionsskole, som byggede en del sjægte.

Søsætningen var meget festlig, min datter døbte hende Tordenskjold (se fot nedenfor). Direktøren, Eske Whoelfart fra Limfjordsmuseet holdt tale, pressen var repræsenteret ved Løgstør avis, Marienlyst havde også sendt et par repræsentanter og sejlklubben var også repræsenteret.

Prøveturen forløb rigtigt godt og der blev sejlet en del hele sommeren.  På Løgstedhus kom der andre klienter, personalet var efterhånden også blevet skiftet ud. Og vi fik en jolle med påhængsmotor, sjægten var ikke mere så interessant. Den lå mest stille.

I sommeren 2006 havde jeg opnået retten til efterløn, og benyttede mig af den. Vi aftalte at jeg købte Tordenskjold. Jeg solgte min gamle sjægt og begyndte at sejle i Tordenskjold. I foråret 2009 var der nogle dårlige steder i dækket, de blev nødtørftigt repareret, Efteråret 2010 tog jeg hele dækket af da der efterhånden var mange bløde steder. Set i bagklogskabens klare lys kan jeg se at jeg skulle have været mere omhyggelig med at udvælge træet til dæk, men de sidste rester skulle bruges. Hun blev også rengjort grundig og fik en gang lindoliemaling hele vejen indvendig. Først i december var det nye dæk færdig og havde fået en gang grundingsolie.

I foråret 2011 besluttede jeg at sælge Tordenskjold, da jeg havde tanker om at bygge en ny sjægt. Den blev aldrig bygget ! Men Tordenskjold blev solgt til Sydsjælland, til en mand der hed Søren Skou.

Knud Andersen fortæller følgende – juli 2019:

Jeg besluttede 2018 efter flere års overvejelser at købe en sjægt. Jeg fandt efter lidt tid en annonce i Den Blå Avis. 

Båden tilhørte en person i København og sjægten havde sejlet i kanalerne omkring København. 

Båden blev hentet i Liseleje, idet ejeren havde flyttet den derop. Båden havde på dette tidspunkt et andet navn og jeg havde ingen ide om at Ole Utoft havde haft en finger med i spillet. 

Glæden var stor da den i september måned 2018 rullede ned på havnen i Hjarbæk. 

Denne dag fandt jeg ud af at sjægtens oprindelige navn var Tordenskjold, hvorfor den igen kom til at hedde det. 

Personen jeg købte sjægten af, fortalte mig at han havde købt den af en person på Sydsjælland. Jeg undersøgte dette lidt og fandt en gammel annonce fra Den Blå Avis fra april 2013. Her var Tordenskjold til salg under navnet "Ane Kirstine" af en person fra Tappernøje. Personen var Søren Schou som havde opkaldt sjægten efter hans oldemor der var fiskerkone i Risgård. Det var ham der i 2011 købte den af Per Hansen. 

0 kommentar(er)

Logbog