L20 Jens Fuurbo

Sjægt 21 fod.

Bygget i 1979-80 af Jens Christensen, Fur.

Ejer og skipper: Leivur á Trødni · Vrads

Mobiltlf.: 3012 4410

 

Oprindelig bygget til Arne Jensen, tidligere fisker og havnefoged i Hjarbæk med det formål at bygge en rigtig hurtig sjægt.

Overtaget af Henry Bruun og solgt videre til Lauritz Thy i 1985.

 

I 1999 køber Rune Søndergaard sjægten og vinder adskillige sejladser med den indtil han i 2011 sælger den til Karl Müller, Viborg.

Karl har tidligere sejlet sjægten "Kalinka" og kragejollen "Kragen".

2018 sælges sjægten til foreningen "Vi Sejler Videre".

Efter at foreningen "Vi Sejler Videre" blev nedlagt, solgtes sjægten i foråret 2024 videre til  Leivur á Trødni fra Vrads.