Eske Wohlfahrt Limfjordsmuseet Fiskeri- og Søfartsmuseet  Pennalhuset

Skrevet af Eske Wohlfahrt og udgivet af Limfjordsmuseet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1988.

I bogen beskrives med udgangspunkt i "Pennalhuset" udviklingen i fiskeriet og de fartøjer der benyttedes, - begyndende med sjægten og frem til moderne tid.

limfjordssjægten H. Nørgaard Pedersen

Forfatter: H. Nørgaard Pedersen

Udgivet i 1974 og er intet mindre end "bibelen" for folk med interesse for limfjords- sjægten. Ikke kun båden, - men især dem der brugte den og byggede den er beskrevet indgående.

Bogen kan med lidt held findes i antikvariater o.l.

Udgivet i 1973 af Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør. Genoptrykt 2005 med lidt flere illustrationer og en medfølgende CD-rom.

Fursjægten Lilly

Ingen sjægt er så grundigt kopieret som Fursjægten "Lilly" bygget i 1902 og opmålt mange år senere af bådebygger Christian Nielsen.

I Hjarbæk er sjægtene "Cille", "Jonna", Sif" og "Clara" alle bygget med mere eller mindre heldig skelen til hans tegninger.

Tegninger kan købes hos "Handels og Søfartsmuseet".

Oplysninger ifølge Christian Nielsen:

"Lilly" er bygget 1902 til fisker Jens Christensen af bådebygger Morten Andersen, Fur. Pris med 3 sejl 175 kr.

Ejedes i 1946 af Christen Lundhus, Havre Vig.

Længde: 21'0" = 6,59m
Bredde: 6'1" = 1,91m
Højde: 2'5" = 0,76m

Jollen er brugt til håndvodsjolle og til flyndergarn og er en type, som er brugt meget på Fur, hvor der har været op til 100 hjemme-hørende håndvodsjoller, - et fiskeri, som blev fortrængt af motorjollerne og snurrevods-fiskeriet.

Sjægten fra Flyndersø

I 1974 hævede  Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg en limfjordssjægt i Flyndersø vest for Skive.
Baggrunden var, at den fattige fisker Kristen Davidsen i Risgårdssted, som hidtil kun havde haft en elendig pram, endelig i 1904, sammen med en svoger, havde formået at anskaffe sig en bedre båd til sit fiskeri. En brugt sjægt fra Limfjorden blev leveret og han og svogeren gik straks i gang med klargøringen til fiskeri næste dags morgen.

Båden blev forsynet med alt det nødvendige fiskegrej og med både skødeskind og træskostøvler og meget mere.

Men så om natten kom et par mænd med onde hensigter. De sejlede båden over på den anden side af søen og gav sig til at surre alle løsdele fast. Derpå fyldte de båden med sand og grus, så meget den kunne bære, og slæbte den ud midt i søen, hvor de sænkede den på 6 meter vand. 
Kristen Davidsen fandt aldrig sin båd, - ugerningsmændene fik aldrig deres velfortjente straf og sjægten blev stående på 6 meter vand i 70 år ....

Sjægt fra Sillerslev

Opmålingen af "Fiskeri- og Søfartsmuseet"s sjægt fra Sillerslev på Mors adskiller sig på flere afgørende punkter fra senere og samtidige fartøjer.

Den er bygget i 1906 af Niels Dam (senior), og som det ses på spanteridset har den såkaldt kantstillede kølbord. En detalje, som er observeret på ældre tiders sjægte, og som kan antyde et slægtskab med sydnorske både.

Udover at de kantstillede kølbord giver en mere rummelig dam, er det også med til at sikre gode sejlegenskaber og stor sødygtighed.

Sjægt fra Skive

På produktionshøjskolen "Marienlyst" i Skive er der gennem tiden bygget 16 limfjordssjægte, heraf også kopi af Christian Nielsens opmåling af en 16 fods sjægt bygget af bådebygger Ove Christensen i 1916. 

Opmålinger og tegninger kan købes hos "Handels og Søfartsmuseet".

Oplysninger af Christian Nielsen vedr. sjægte, bygget i Skive. Opmåling nr. 61. Sjægte, bygget i Skive 1916 af bådebygger Ove Christensen til fisker Martin Sørensen, Skive.

Sjægten ejedes 1946 af Vagn Lauersen, Skive, som brugte den til krog og flyndergarn. Længde: 16' 6" = 5,18 m. Bredde: 5' 5" = 1,70 m. Højde: 2' 1½" = 0,69 m. Byggemåde: Klædning 5/8" fyr, klinkbygget.