Kontaktoplysninger til bagværket


Arbejdet og aktiviteter i sjægtelauget udføres og koordineres af en række udvalg, som kan oprettes og nedlægges efter behov på sjægtelaugets forårsmøde, der er øverste besluttende organ.

Et udvalg består af mindst en person. Den øverstnævnte af medlemmerne i et udvalg er formand/tovholder for udvalget fsa. angår de aktiviteter udvalget beskæftiger sig med.

De enkelte udvalg fremgår af linkoversigten til styrbord. Klik på linkene for at se mere og finde navne og kontaktoplysninger.

Mere om Sjægtelaugets organisering, - klik her ....

Postadresse

Send en mail til Hjarbæk Sjægtelauget

Hjarbæk Sjægtelaug