VM 2017 i sjægtesejlads

For 41. gang afholdtes det traditionsrige Sjægte VM på Hjarbæk Fjord. Hjarbæk Havn og Stejlepladsen er udgangspunkt for sejladserne, der fandt sted fredag 17. og lørdag 18. august. 

Om fredagen afholdtes sidst på eftermiddagen en såkaldt prolog, en kapsejlads for at teste sejlernes færdigheder, denne sejlads tæller ikke med i mesterskabet. Efter prologen var der tændt op i de store grill på stejlepladsen, besætningerne hyggede og spiste grillmad til blues musik fra ”lokale” Hemming Klokker fra Jegindø – selv sjægtesejler.

Der var tilmeldt 43 både der dystede i 5 forskellige klasser.  En af klasserne er reserveret til norske både – de såkaldte X-sjekte - disse skyder dobbelt fart i forhold til en Limfjordssjægt. 6 norske både deltog. Efter skippermødet lørdag 8.30, rettede bådene kursen mod fjorden for at afvente startsignalet. Vejret var frisk – til tider meget frisk – skiftende vinde og varierende styrke i stød. Alle var klar over, at ens sejlerfærdigheder denne dag kom på en prøve !  De to første sejladser, blev afviklet umiddelbart efter hinanden og var slut ved 12-tiden. Herefter gik man i land for at spise frokost. Imedens steg vinden i styrke. 3. sejlads udsattes en times tid til vinden havde lagt sig lidt. Vinden havde kun lagt sig – for så igen at stige i styrke - efter at starten var gået. Der blev kæmpet bravt – alle mandskaber var ”ude at hænge” - vendingerne krævede hurtighed og snarrådighed. Den generelle oplevelse blandt sjægtesejlerne var, at sejladserne gav masser af udfordringer og spænding – en fantastisk sejleroplevelse var man enige om.

Inden sidste sejlads var ovre - var 2 både kæntret, en Hjarbæk-sjægt påsejlet med store skader med efterfølgende værftsbesøg til følge. Trods skaderne ”humpede” ”Nasen” fra Hjarbæk med skipper Ole Rømer i havn til en 1. plads i klassen !  Derudover var der 2 rorskader, 1 knækket mast og en knækket sprydstage. 2 besætninger fik brug for redningsveste – den ene – en norsk ”pigebesætning” tog det med godt humør.  De norske piger påstod, at de altid var forberedt på sådan en situation – de sejler altid kun i det fineste blondeundertøj ! Redningsberedskabet bestod udover Sjægtelaugets egen følgebåd af Viborg FDF’ernes RIB båd og 4 lokale fartøjer – alle travlt beskæftigede sidst på dagen.

1. pladserne i de 5 klasser blev vundet af :

  • Sjægte 14-15 fod: Preben Jensen, Hjarbæk
  • Sjægte 16-18 fod: Hemming Klokker, Jegindø
  • Sjægte 18-20 fod: Ole Rømer Hjarbæk
  • Sjægte 20-22 fod: Karl Müller, Hjarbæk
  • Små Smakker: Børge Overgård, Humlum
  • X-Sjekte : Jens Egil Ellefsen, Kragerø, Norge.
  • Åben Klasse: M19 ”Freja” – FDF Viborg
  • Ålborg Joller: Arne Steffensen, Humlum

Det store festtelt på Stejlepladsen stod klar til 180 sjægtesejlere – en ¼ af disse var nordmænd fra Lindesnes, Flekkerøy og Kragerø. Faktisk var det i år 30 år siden, de første nordmænd kom til Hjarbæk for at sejle verdensmesterskaber, i den forgange tid er der knyttet mange venskaber og stærke forbindelser over Skagerak. Sjægtelaugets forårstogt er næste år planlagt at gå til Lindesnes på Norges sydligste spids. En enkelt tysk besætning deltog for anden gang i Sjægte VM.

Fanerne blev båret ind - herefter gik man over til præmieoverrækkelser. En ny vandrepokal til at hædre ”Bedste Ungdomsbåd” var doneret af en anonym giver. Pokalen er en halvmodel af en såkaldt ”Megin-jolle” udført af skibsbygger Ole Bräuner, Skive. 

Godt ”mørbankede” efter 3 hårde sejladser gik sejlerne ”ombord” i Slagter Storms lækre buffet – de mest hårdføre dansede indtil midnat til orkesteret ”Tre mod En”. Søndag var der fælles morgenmad hvorefter deltagerne drog hjemover.

På gensyn 17.-18.-19. august 2018 !

Laugskoordinator Leif Tipsmark

leif@tipsmark.dk