Ankertovskrogen


Redaktion, pressekontakt, sekretariat

Ankertovskrogens redaktion udfører alt arbejde, - undtaget trykning og distribuering, - i forbindelse med tilvejebringelsen af sjægtelaugets årsskrift. Herudover er redaktionen laugets sekretariat og varetager ligedes kontakt til pressen.

Redaktør:
Leif Nielsen
Brinken 7, Låstrup
8832 Skals

Tlf. 8669 4660 - Mobil 3011 0422

Udgiver:
Bent Møller Nielsen - Tlf. 8662 6178 · Mobil 2122 1960

Redaktionsmedlemmer:
Leif Tipsmark - Tlf. 8664 3737 · Mobil 2020 7401
Lissie P. Vagner · Tlf. 8667 2756
Henrik Hvass - Tlf. 8664 2746 · Mobil 2664 5664
Erik Valum Jensen ·  Telefon 4013 9594

Opsætning og lay-out :
Tina Rømer

Facebookadminstrator:
Sarah Deluran - Mobil 2240 8893

Email til redaktionen, - klik her....