Dommersjakket


Dommerne ved tirsdagssejladserne står for start, tidtagning, registrering og afvikling af tirsdagssejladserne efter kapsejladsudvalgets retningslinier.

VM-dommerne sørger for udlægning af banerne, afvikling af start, tidtagning og eventuel aflysning af kapsejladserne.

Dommere - VM-sejladserne

Dommere - VM-sejladserne

  • Liniedommer: Afventer ny !
  • Startdommer:  Bjarne Vagner - Tlf.2363 2756 - E-mail: bjarnevagner@live.com
  • Dommerassistenter:  
  • Gitte Bak - Mobiltlf. 2149 7972
  • Dorthe Vogler - Mobil  2982 7515
  • Skipper dommerbåd: Jesper Bak - Mobilnr. 2333 8657 
  • Dommerbåden er "NAS", en LM 24 motorsejler..