Dommerudvalget


Dommerne ved tirsdagssejladserne står for start, tidtagning, registrering og afvikling af tirsdagssejladserne efter kapsejladsudvalgets retningslinier.

VM-dommerne sørger for udlægning af banerne, afvikling af start, tidtagning og eventuel aflysning af kapsejladserne.

Dommere - Tirsdags- og søndagssejladserne

Dommere - Tirsdags- og søndagssejladserne

Formand ???  - Tlf.???? ????  - E-mail:

Dommer: Bente Olsson - Tlf. 2814 2201 - bo@process.dk

 

Der arbejdes med at udfærdige VAGTPLAN FOR FØLGEBÅD. Mere herom senere.

Følgebåd:

Formand Thomas L. Mikkelsen · Mobiltlf. 2625 2813

E-mail: thomasmikkelsen2302@gmail.com

Søren Jensen · 4070 5860 · E-mail: soerencj@gmail.com

Allan Fredslund · 4013 6020  ·  E-mail:

 

Dommere - VM-sejladserne

Dommere - VM-sejladserne

  • Liniedommer: Claus Skodborg
  • Startdommer:  Bjarne Vagner - Tlf.2363 2756 - E-mail: bjarnevagner@live.com
  • Dommerassistenter:  
  • Gitte Bak - Mobiltlf. 2149 7972
  • Dorthe Vogler - Mobil  2982 7515
  • Skipper dommerbåd: Jesper Bak - Mobilnr. 2333 8657 
  • Dommerbåden er "NAS"