Faneudvalget


Faneudvalgets fanebærer og fanevagter, står til rådighed ved alle lejligheder, hvor fanens tilstedeværelse er ønsket og findes passende.

Sjægtelaugets fane

Hjarbæk Sjægtelaug fik overdraget sin fane af Danmarks Samfundet ved den årlige højtidelighed i Viborg Domkirke på Valdemarsdag 17. juni 2002. Anledningen var at man i forbindelse med Sjægtelaugets 25 års jubilæum ønskede at anskaffe en fane.

Første opgave var at føre det nye kirkeskib fra havnen i Hjarbæk til Vorde Kirke ved begyndelsen af sjægtelaugets jubilæumsuge i august 2002.

Broderiet
Et længe næret kostbart ønske blev opfyldt af "Kragens" trofaste gast (indtil 2011) Jesper Høstrup ("Høstblomst"). Jesper er morsingbo - og hjemme på Mors, er hans mor i besiddelse af en maskine der kan brodere.

Helt hvordan det er lykkedes, med broderiskabeloner og alt det der tekniske, vides ikke med bestemthed. Men resultatet er blevet ualmindeligt flot og smukt. Faneudvalget har en lumsk mistanke om, at Jesper selv har været ved lommerne - en stor tak til Jesper for hans ulejlighed og donation.

Dannebrog på Aalborgjolle

Rigets flag

"Rigets Flag" på Nyholm fo-tograferet efter kanonsalutten 14.11.2009 - kl. 8.00. Flaget blev hejst præcist ved solopgang kl. 7.40 denne dag.

Tidspunktet for at "skyde flaget op" hver dag kl. 8.00 er en moderne tilretning - kanonsalutten vækker folk inde i byen ! 

Det er militærpolitiet på Marinestation København der med stolthed passer denne tradition. 

Flaget tages ned hver dag ved solnedgang og "skydes ned" med kanonsalut på samme tidspunkt.

Deltagere fra Hjarbæk Sjægtelaug på ekskursion, forlader "Rigets Flag" efter flaghejsningen 14.11.2009.