Kontaktpersoner til andre laug, foreninger etc.


 • Kolding Kogge-laug - Tlf. 9192 6805 - E-mail: post@koldingkogge-laug.dk
 • Sundsøre Pakhus Støtteforening - Henrik Hvass · Tlf. 2664 5664 
 • Nordvestjysk Fjordkultur - Asger Brodersen - Tlf. 61601479 - Email: asger.brodersen@skolekom.dk
 • Venø Bugt SjægtelaugAsger Brodersen - Tlf. 61601479 - Email: asger.brodersen@skolekom.dk
 • Løgstør Smakkelaug - Kristen Hansen · Tlf. 2254 3416 - E-mail: krenhansen@hotmail.com
 • LimfjordsmuseetHenrik Hvass · Tlf. 2664 5664 
 • Gøl Bådens Træskibslaug - Ida Rytter Jensen - E-mail: bestyrelse@goelbaaden.dk
 • Jegindø Bådelaug - Hans Vestergaard - Tlf. 2021 9276 - hans.v@live.dk
 • Ringkøbing Smakkelaug - Jørgen Jensen · Tlf. 2149 6859 
 • Gjøl Sjægtelaug - Sigurd Christensen · Tlf. 61726286. 
 • Staun Bådelaug - Bjørn Hedegaard · Tlf. 2027 7258 - Leif Skytt · Tlf. 9835 5424 
 • Limfjordens Træskibslaug - Christian Rytter · 2246 8814 · E-mail -bc.rytter@gmail.com
 • Sørlandets Seilsjekteforening - Inge Jarl Jakobsen - Email: ingejaj@online.no 
 • Telemarkskystens Seilkoggklub - Erik Undrum - E-mail: e-undru@online.no 
 • Lindesnes kystlag - Trond Skog, Lohnebekken, 4520 Sør-Augnedal - Tlf: +47 90 02 34 07 - E-mail: thyholdt.skog@gmail.com 
 • Neessund Vikingeskibslaug - v/ formand Hardy Olesen - E-Mail:hardy@olesen.mail.dk - Tlf.: +45 29427436 
 • Hjerting Kanelaug - Kim Madsen - Tlf. 40246008 - E-mail: kim.madsen@hjerting-kane.dk - Web: www.hjerting-kane.dk