Laugskoordinator


Til at koordinere arbejdet mellem udvalgene og til overordnet at tegne sjægtelauget overfor såvel myndigheder som pengeinstitutter og offentlige som private aktører i bred almindelighed vælges og godkendes hvert år på forårsmødet en laugskoordinator.

Mere om Sjægtelaugets organisering, - klik her ....

Laugskoordinator Leif Tipsmark

Bisidder Kurt Oddershede