Kystvandrådet for den centrale del af Limfjorden


Viborg Kommune og Limfjordsrådet har ansøgt Miljøstyrelsen om, at der nedsættes et lokalt kystvandråd for den centrale Limfjord, mere præcist Hjarbæk Fjord, Skive Fjord Lovns Bredning, Risgaard Bredning og Bjørnsholm Bugt. Arbejdet startes op primo marts 2023.

På vegne af Hjarbæk Sjægtelaug tager nedenfor nævnte del i dette arbejde:

 

Sjakbajs Claus Skodborg

Telefon 2338 8067 · E-mail:gerdaogclaus@gmail.com

 

Katrine Kloster

E-mail: katkloster@gmail.com