Økonomi


Til at varetage Sjægtelaugets financer vælges på forårsmødet en kassemester og -vogter, som nidkært skal holde styr på laugets fælles kassebeholdning.

Kassemesteren fremlægger på forårsmødet skriftligt regnskab og kan altid bidrage med bilag om dette måtte ønskes.

Regnskabet fremgår af referatet fra forårsmødet og  kan findes her .... hvor man også kan læse mere om Sjægtelaugets organisering.

 

MobilePay nummer 44553 anvendes kun ved direkte indbetalinger til Hjarbæk Sjægtelaug.  Ikke til arrangementer som f.eks. VM !