Kasserer


Til at varetage Sjægtelaugets financer vælges på forårsmødet en kasserer, som nidkært skal holde styr på laugets fælles kassebeholdning.

Kassereren fremlægger på forårsmødet skriftligt regnskab og kan altid bidrage med bilag om dette måtte ønskes.

Regnskabet fremgår af referatet fra forårsmødet og  kan findes her .... hvor man også kan læse mere om Sjægtelaugets organisering.

 

Kasserer Birthe Nørskov

Virksundvej 23

8831 Løgstrup

Tlf. 2360 6075 - E-mail: bign@hotmail.com

MobilePay nummer 44553 anvendes kun ved direkte indbetalinger til Hjarbæk Sjægtelaug.  Ikke til arrangementer som f.eks. VM !

Det Økonomiske Manifest

Alle medlemmer -  incl. mange ildsjæle – skaber gennem deres ulønnede arbejde incl. kørsel,  brug af værktøj m.m. grundlaget for Sjægtelaugets økonomi.

Sammenhængskraften understøttes i væsentlig grad af kaffeudvalget, der har sin egen økonomi.

Det samme gør turudvalget, der også har sin egen økonomi.

Herefter kommer Sjægtelaugets kasse! 

Sjægtelaugets indtægter hidrører fra : overskud på VM, bidrag – spontane, sejlads med fremmede, salg af merchandise.  -   Andre indtægter fra fonde , banker og lign. gives normalt til specifikke formål.

Sjægtelaugets udgifter går udelukkende til  anskaffelser og drift af sjægtelauget.

Det er altså alene udgifter,  der kommer alle i lauget til gavn.

Det enkelte medlem får som udgangspunkt alene refunderet, hvad der ikke kan henføres til dennes personlige forbrug/interesser.

En sidste hilsen ved dødsfald er dog en undtagelse!

Sjægtelauget bør her vise dets deltagelse med en bårebuket – p.t. til maks. 200 kr.

Fanevagten fungerer på frivillig basis.

Yderligere tiltag ved dødsfald bør ske via indsamling, i det konkrete tilfælde.

Ligeledes skal evt. gaver/erkendtligheder betales ved indsamlinger til det konkrete formål!

Ønsker om betaling fra sjægtelaugets kasse bør derfor principielt ikke forekomme!

Det er altså ikke et spørgsmål om sjægtelauget har råd, men om  betalingen falder uden for sjægtelaugets økonomiske rammer!

Denne afvejning bestræber jeg mig på at foretage, så jeg til enhver tid – så vidt muligt – kan stå inde for regnskabet.

Thorsten Bjerring, Kassemester i 43 år

Fratrådt 2021