Pionerudvalget


Pionerudvalgets opgaver er vedligeholdelse af diverse sikkerhedsudstyr - af signalmasten på havnen - af informationstavlerne påstejlepladsen - af bænke og borde på stejlepladsen. - Og hvad der ellers skal vedligeholdes .....

Medlemmer af pionerudvalget