Pionersjakket


Pionersjakkets opgaver er vedligeholdelse af diverse sikkerheds-udstyr, af "Sjægteskuret" - af signalmasten på havnen - af informationstavlerne på stejlepladsen - af bænke og borde på stejlepladsen og topsejlsshelters og bænke/bordsæt på Sjægtebroen  - og hvad der ellers skal vedligeholdes .....

Formand Ole Levring - Tlf. 2365 0400 - E-mail: olelevring@gmail.com

Erik Valum Jensen - Tlf. 4013 9594 - E-mail: kikhuset@gmail.com

Kaj Hamborg Andersen - Tlf. 4010 5066 - E-mail: ínge@diatool.dk

Leif Tipsmark - Tlf. 4240 6437 - E-mail: leif@tipsmark.dk

Jonny Olsson - Tlf. 2122 1617 - E-mail: jo@process.dk

Thomas Mikkelsen - Tlf. 2625 2813·Email: thomasmikkelsen2302@gmail.com

Bjarne Vagner - Tlf. 2363 2756 - E-mail: bjarnevagner@live.com

Peter Poulsen - Tlf. 4021 6630 - E-mail: poulsen.karsevej@gmail.com

Knud Kjærulff - Tlf 2025 1946 - E-mail: knudulff@gmail.com

S I K K E R H E D

Vi anvender Motorola Walkie Talkies til både gæstesejlads og til Sjægte VM samt efter behov. Sjægtelauget har 8 stk der er forbundet i een gruppe - altså eet opkald kan høres af alle.

Hvem påtager fra sæson 2024 at træne os i brug af apparaterne samt vedligeholde disse ???