Pionersjakket


Pionersjakkets opgaver er vedligeholdelse af diverse sikkerhedsudstyr, af "Sjægteskuret" - af signalmasten på havnen - af informationstavlerne på stejlepladsen - af bænke og borde på stejlepladsen. - og hvad der ellers skal vedligeholdes .....

S I K K E R H E D

Vi anvender Motorola Walkie Talkies til både gæstesejlads og til Sjægte VM samt efter behov. Sjægtelauget har 8 stk der er forbundet i een gruppe - altså eet opkald kan høres af alle.

Fra sæsonen 2021 har John "Sharp" påtaget sig at træne os i brug af apparaterne samt vedligeholde disse.

John Brun Jensen

Tlf. 3647 1812 / 4080 1760 - E-mail: john@brunjensen.dk