Redningsveste


Beholdning af redningsveste til brug ved gæstesejlads.
Optalt d. 29-4-2016/LN:

 • 10 - 20 kg    5 stk
 • 20 - 30 kg    6 stk
 • 30 - 40 kg    9 stk
 • 40 - 60 kg  10 stk
 • 60 - 70 kg  14 stk
 • 70 - 90 kg  10 stk
 • + 90 kg   5 stk
 • 1 stk kanokvest 
 • 1 stk kajakvest (glemt af HHK)

   

Når uheldet er ude, er det godt og trygt at vide, at rednings-
vesten virker, - og at beredskabet vil være på pletten. 

Hjarbæk Sjægtelaug’s har gennem en årrække beskæftiget sig med sejlads med børn og gæster, - og som følge af den generelle usikkerhed om sikkerhedsregler for denne type af sejlads, der opstod på baggrund af den ulykkelige hændelse på Præstø Fjord den 11. februar 2012, - er der nu udarbejdet en mere formaliseret sikkerhedsinstruks

Instruksen er i det væsentligste identisk med de sikkerhedsregler, som hidtil har været gældende for den slags sejlads i sjægtelaugets regi, men er nu udformet i overensstemmelse med den "skabelon" som Søfartsstyrelsen har autoriseret. Samtidig blev regelsættet nu mere systematisk beskrevet ligesom der også blev foretaget mindre justeringer i forbindelse med, at detaljeringsgraden i beskrivelsen nu er blevet større.

En udløber af Søfartsstyrelsens skærpede krav er således fornyet fokus på sikkerheden ved sejlads med børn og at opmærksomheden om sikkerheden hos alle der beskæftiger sig med børnesejlads blev skærpet.

Walkie Talkies

Vi anvender Motorola Walkie Talkies til både gæstesejlads og til Sjægte VM samt efter behov. Sjægtelauget har 8 Walkie Talkies der er forbundet i een gruppe - altså et opkald kan høres af alle.

Til sæsonen 2019 har John "Sharp" påtaget sig at træne os i brug af apparaterne samt vedligeholde disse.

John Brun Jensen

Tlf. 3647 1812 / 4080 1760

E-mail: john@brunjensen.dk

Ovenfor er vist hvorledes følgebådsberedskabet til Sjægte VM er opbygget og kædet sammen af Walkie Talkies der er linket sammen med "gruppekald".