Sjægtebroudvalget


Sjægtebroudvalget varetager følgende opgaver

  • Sjægtesejlernes interesser i den kommunale del af Hjarbæk Havn.
  • Udvalget arbejder løbende med at realisere laugets drøm, om en havn med lav dybde til joller og gerne et hus med mødelokale og værksted. 
  • Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af informationstavlerne på sjægtebroen.
  • Vedligeholdelse af de rødbrune borde, bænke og topsejlsshelters på sjægtebroen

Om Sjægtebroen

  Sjægtebroen er den nordvestligste fortøjningsbro i den kommunale del af Hjarbæk Havn.

Oprindeligt lå Sjægtebroen på ydersiden af vestmolen. Den var bygget af Hjarbæk Sjægtelaug til netop at fortøje sjægtene ved.

I 1977 lå der 7 sjægte fortøjet og efter en ombygning var der i 1979 plads til 20 sjægte. Sjægtebroen gik dengang vinkelret ud fra vestmolen.

Placeringen gjorde at Sjægtebroen var hårdt udsat for vind og sø. I 1982 opgav man placeringen og efter at broen var blevet fjernet, blev materialerne genanvendt. 

Sjægtebroens nye placering blev på indersiden af vestmolen i den kommunale del af Hjarbæk Havn.

Læs mere om Sjægtebroen i den lille folder, der kan downloades her nedenfor:

  

Havnepladser

  Hjarbæk Havn har to ejere. Den sydvestlige del af havnen ejes af Viborg Kommune, den nordøstlige del af Viborg Sejlklub.

Sjægtebroen ligger i den kommunale del.  Her vælges en repræsentant i februar måned hvert andet år (lige år) blandt brugerne af den kommunale del af havnen.

Den valgte repræsenterer brugerne i den kommunale del af havnen og fungerer som kontaktperson mellem kommunen og brugerne. F.eks. i forbindelse med ønsker til forbedring, vedligehold m.m.

Repræsentanten medvirker ligeledes ved tildeling af pladser samt opdaterer løbende venteliste og havneplan.

Mere om havnepladser i Viborg kommune, klik her ......

Brugerrepræsentant er p.t. 

Knud Søndergård - Tlf. 2129 7212 - E-mail: knud.soendergaard@gmail.com

  

Havn og hus i Hjarbæk

En projektbeskrivelse fra 1996 om et hus og en havn til joller og småbåde i Hjarbæk.

En vision der løbende arbejdes med.

Projektbeskrivelsen kan downloades allernederst på siden under "Download".


Lovgivningen på havneområdet
"Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne"
- klik her.....