Tursjakket


Tursjakket arrangerer sjægtelaugets sommertogt m.m.

 

Sjakbajs Leo Simonsen - Tlf. 2636 3797 - E-mail: leosimonsen1@gmail.com

Anker B. Jensen  - Tlf. 4070 5854 - E-mail: jensenanker@hotmail.com

Birthe Nørskov - Tlf. 2360 6075 - E-mail: bign@hotmail.com

Søren Jensen - Tlf. 4070 5860 - E-mail: soerencj@gmail.com

Leif Tipsmark - Tlf 4240 6437 - E-mail: leif@tipsmark.dk