Tursjakket


Tursjakket arrangerer sjægtelaugets sommertogt m.m.

Anker B. Jensen Tlf. 4070 5854 - E-mail: jensenanker@hotmail.com

Ole Utoft - Tlf. 3066 0256 - E-mail: oleutoft@gmail.com

Ole Levring - Tlf. 2365 0400 - E-mail: olelevring@gmail.com

Birthe Nørskov - Tlf. 2360 6075 - E-mail: bign@hotmail.com

Leo Simonsen - Tlf. 2636 3797 - E-mail: ls-ls@mail.tele.dk