Webmasteren


Webmasteren udvikler og vedligeholder Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside: www.sjægt.dk.

Er også Facebook administrator.

Til opbygning af hjemmesiden er anvendt fotos og materiale stillet til rådighed for Hjarbæk Sjægtelaug.

Fotos er venligst stillet til rådighed af Niels E. Christensen, Anne Hvass, Jette Ørskov og Lene Ørskov..

Historisk materiale er hentet fra diverse bøger og udgivelser, - primært:

  • Danske Bådtyper af Christian Nielsen
  • Limfjordssjægten af H. Nørgaard Pedersen
  • Pennalhuset af Eske Wohlfart

Ligeledes gengives tekst og billeder fra havneplancherne udarbejdet af Limfjordsmuseet og Viborg Stiftsmuseum

Leif Nielsen

Sjægten og andre brugsbåde er beskrevet i bogen udgivet første gang af Handels- og Søfartsmuseet  i 1973 af Høst og Søns Forlag.
Fotografisk genoptrykt i 2008 ved Forlaget Skib og kan købes i
museumsbutikken på Kronborg......

Udgivet i 1976 af Limfjordsmuseet i Løgstør og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Kan med lidt held skaffes ved antikvariater og lignende...

Udgivet i 1988 af Limfjordsmuseet i Løgstør og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Kan erhverves i museumsbutikken i Løgstør.....