Gæstesejladssjakket


Hjarbæk Sjægtelaug kan tilbyde sejlads med gæster. Tilbuddet har eksisteret i en årrække og vi har sejlet med rigtig mange (Institutioner, privatpersoner, handikaporganisationer, skoler, etc.)  Vi råder over et antal sjægte, som stiller op til sejlads både formiddage, eftermiddage og aftener. Vi overholder selvfølgelig Søfartsstyrelsens skærpede regler på området, - og det gør at:

  1. Alle deltagende både er forsikrede og dermed også de deltagende gæster.

  2. Skippere og gaster er erfarne sejlere.

  3. Alle deltagere skal ved hver sejlads registreres og føres til protokols.

  4. Hver sjægt kan medbringe 3-4 gæster.

  5. Der er følgebåd med ved hver sejlads.

  6. Hjarbæk Sjægtelaug afgør suverænt, om der kan sejles.
     

Der kan tilbydes fortællinger om Limfjordssjægtene, deres oprindelse og brug, krydret med lidt anekdoter, samt lidt om Hjarbæk og dens historie. Sejladserne koster ikke noget, - men skulle man have lyst, kan der doneres beløb til Sjægtelauget.

Konto: 9255  4377323063  - eller til MobilePay nr. 44553 - mrk. ”donation” og gerne datoen for sejladsen.

Henvendelse sker til: Bent Møller Nielsen, pr. mail: bentmoellernielsen@gmail.com, - el. mobilnr. 21221960, - eller en af de andre i Sjægtelauget, der så formidler henvendelsen videre.

Resulterer henvendelsen i et ønske om sejlads, modtager kontaktpersonen(”henvenderen”) en mail med de nærmere omstændigheder vedrørende sejladsen. Returmailen bruger vi i vores planlægning af sejladsen.

Gæste- og juniorsejlads

Sjakket koordinerer sejlads med unge og med gæster. Spørgsmål vedrørende gæsternes sikkerhed hører også ind under udvalget, ligesom at det er udvalget der har udformet regler og procedurer i den forbindelse. - Se her ....

Sjakbajs Bent Møller Nielsen

Tlf. 8662 6178 / 2122 1960 - E-mail: bentmoellernielsen@gmail.com

Kurt Oddershede - Tlf. 2917 2060 - E-mail: kurt.oddershede@mail.dk

Per Andersen · E-mail: persax@ofir.dk

Knud Kjærulff · Tlf. 2025 1946 ·E-mail: knudulff@gmail.com

Erik Valum - Tlf, 4013 9594 - E-mail: kikhuset@gmail.com

Leo Simonsen - Tlf. 2636 3797 .... - E-mail: ls-ls@mail.tele.dk

Johnny Olsson - Tlf. 21221617 - E-mail: jo@process.dk

​Følgebåd: 

Kan tilkaldes:

Søren Jensen - Tlf, 4070 5860 - E-mail: soerencj@gmail.com